Shared hosting i internet saobracaj

Da li shared hosting utiče na saobraćaj?

Web hosting protok – definicija Web hosting protok (bandwidth) je količina podataka koju web lokacija(sajt,email,itd.) može da isporuči svojim posetiocima tokom odredjenog vremenskog perioda. Ilustrativno, zamislite levak na čijoj široj strani se nalaze web nalozi a na užoj krajnji korisnici. Ograničene veze, odnosno celokupna propusna širina mora biti podjednako deljena kako bi svi web nalozi … Dalje

maksimalni broj korisnika u shared hostingu

Koji je maksimalni broj korisnika za shared hosting?

Broj naloga zavisi od poslovne politike kompanije koja pruža usluge hostinga. Treba uzeti u obzir da jedan korisnički nalog može imati više web prezentacija ali i čest mail saobraćaj. Shared hosting u proseku obuhvata oko 900 korisnika po fizičkom serveru. Postizanje likvidnosti Da bi bolje razumeli poslovnu logiku u hosting poslovanju i na koji način … Dalje

Šta je Shared Web Hosting

Šta je Shared Web Hosting?

Definicija Web Shared Hostinga Deljeni (shared) hosting je web/mail bottom price hosting gde se ograničavaju resursi prema korisniku kako bi što više korisničkih naloga bilo smešteno na fizički server. Model Web Shared Hostinga Deljeni serveri opslužuju na stotine korisnika istovremeno. Prosečan broj korisnika po jednom deljenom fizičkom serveru je oko 900, a svaki zakupac prostora … Dalje