Cloud & File Share servisi

Butasbureau.nl - Cloud & File Share

Multiterminal Data Exchange

Razmena podataka izmedju terminala u realnom vremenu, podržano u LAN, WLAN, MAN i WAN. Skladištenje podataka i potpuna share kontrola. Unapred definisan softver i konfigurisan hardver (IaaS Servis). Brz pristup IT resursima i infrastrukturi preduzeća. Skalabilnost resursa prema potrebama poslovanja.

Butasbureau.nl - Podrska

Napomena:

Pristup Korporativnom servisu obuhvata:

1. Korišćenje interfejsa sa urgentnu podršku korisnicima, statistiku zauzetih resursa, ažuriranje korporativnih podataka, opcija za plaćanje.

2. Korporativna analitika, lista zaposlenih (centrala/ogranci - filijale) i definisanje platnih razreda. Analitika aktivnosti zaposlenih (dužina trajanja i vrsta ugovora, aktivno radno vreme, odmori, bolovanja, preporuke, nagrade). Kreiranje i analitika budžeta, uvid u trenutne i planirane troškove/rashode. Lista i statistika dobavljača...

Pristup Data Exchange serveru obuhvata:

B2B/B2C Servis kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, arhiviranje i/ili razmena podataka/fajlova* u realnom vremenu.

* Dokumenta, projekti, fakture, foto/video materijal, timski deljeni folderi, višestukro upravljanje grupama (npr.: računovodstvo, razvoj, prodaja), selektivna ili grupna razmena podataka

Povezane usluge

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - WordPress Expert

Prepustite
Wordpress ekspertu

VIŠE

Butasbureau.nl - .net to php

Konverzija
iz .net u php

VIŠE

Butasbureau.nl - Web Design

Web dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Graphic Design

Grafički dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE