Programiranje - Softverski inženjering

Butasbureau.nl - software inženjering

Custom CMS

Zaokruženo poslovno rešenje prilagođeno potrebama klijenta. Programski kod pisan prema zahtevima poslovnih procesa naručilaca (pravnog lica).

Hybrid CMS

Rešenja koncipirana na objedinjavanju Custom i Open Source CMS-a u cilju smanjenja troškova izrade Web stranice (Poslovnog rešenja)

E-Commerce

Uspostavljamo poslovna rešenja u internet poslovanju (On-line kupovina, usluge i sl.) uz integraciju forme za plaćanje preko interneta.

ARDSA

Prikupljanje i analiza podataka u cilju primene logičkog i fizičkog dizajna u poslovnim procesima. Dizajaniranje prezentacionog i data segmenta (layer) aplikacije. Kreiranje bezbednosnog plana i tehničke dokumentacije alata (softvera). Implementacija, održavanje i ažuriranje softvera.

RDBMS

Projektujmo, instaliramo i održavamo storage kapacitete bazirane na relacionim bazama podataka (RDBMS) kao sto su Oracle RDBMS, PostgreSQL, MSSQL ili MySQL. Korišćenje ne-relacionih baza (NoSQL) po potrebi.

Android App

Izrađujemo Android aplikacije, bilo native, bilo korišćenjem HTML based frejmvorka kao što su Apache Cordova ili Ionic.

Desktop aplikacije

Nudimo rešenja bazirana na JavaFx 8 desktop toolkitu.

SPA (Single Page Applications)

Radimo klijentske aplikacije korišćenjem savremenih HTML+JS frejmvorka
(npr. AngularJS 1.x, Angular 2.x+, Vue.js, React, JavaScript ES 6, TypeScript)

Back-end infrastruktura

Dostavljamo rešenja Back-end infrastrukture korišćenjem platforme bazirane na Java ekosistemu i Java EE tehnologiji.

Butasbureau.nl - Podrska

Specifikacija usluga

*Web sajt

*Web dizajn

*E-commerce

ARDSA

Outsourceing

Open Source CMS

€ 400

€ 250

€ 6

€ 25/radni sat

€ 45/radni sat

Hybrid CMS

€ 400

€ 250

€ 6

€ 25/radni sat

€ 45/radni sat

Custom CMS

€ 25/radni sat

€ 250

€ 40/radni sat

€ 25/radni sat

€ 45/radni sat

Napomena:

E-Commerce strana podrazumeva obradu i optimizaciju ilustracija proizvoda, optimizaciju web stane, definisanje varijabilnog ili fiksnog proizvoda, definisanje i unos svih pratećih atributa. Izrada E-commerce strana i pozicioniranje ilustracija sa pratecim atributima ne obuhvata implementaiju payment sistema (plaćanje preko interneta).

Web dizajn podrazumeva izradu mockup dokumenta od strane školovanog lica za poslove prezentacionih internet rešenja. Ukupan iznos za plaćanje definise se na osnovu ukupnog broja strana i kompleksnosti za primenu dizajna u implementaciji.

Web sajt izrada može da se primeni prema definicijama korisnika ili uključivanjem dizajnera. Iznos primene ne obuhvata angažovanje dizajnera.

Povezane usluge

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - WordPress Expert

Prepustite
Wordpress ekspertu

VIŠE

Butasbureau.nl - .net to php

Konverzija
iz .net u php

VIŠE

Butasbureau.nl - Web Design

Web dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Graphic Design

Grafički dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE