Da li shared hosting utiče na saobraćaj?

Web hosting protok – definicija

Web hosting protok (bandwidth) je količina podataka koju web lokacija(sajt,email,itd.) može da isporuči svojim posetiocima tokom odredjenog vremenskog perioda.

Ilustrativno, zamislite levak na čijoj široj strani se nalaze web nalozi a na užoj krajnji korisnici. Ograničene veze, odnosno celokupna propusna širina mora biti podjednako deljena kako bi svi web nalozi na fizičkom serveru mogli da se odazovu na zahtev korisnika. Kada zahtevi za odzivom web stranica rastu, administratori mogu da osiguraju konzistentan odziv stranica. medjutim kada dodje do neočekivanog ili velikog porasta broja upita, pojedini portali ili servisi mogu biti nedostupni odredjeno vreme.

Shared Hosting okruženje

Većina web stranica je hostovana u shared hosting okruženju, što može značiti da ima na desetine odnosno stotine naloga koji rade na istoj CPU, RAM i Hard Drive konfiguraciji.

Pogledajte članak: Koji je maksimalni broj korisnika za shared hosting?

Veliki broj korisnika na jednom fizičkom serveru može izgledati čudno ali ako web lokacije nemaju previše saobraćaja i ukoliko nisu zahtevne za server, shared hosting je sasvim prihvatljivo rešenje odnosno rentabilno korišćenje resursa servera.

Web shared hosting je win-win model niskog inteziteta. Korisnik dobija nešto(odredjene resurse) za mali finasijski izdatak, ali i kompanija dobija nešto(odredjenu naknadu) za iznajmljivanje dela infrastrukture odnosno mesta na serveru i protoka prema korisnicima tj. internet saobraćaj.

Problemi se najčešće javljaju usled porasta saobraćaja ili kompleksnosti pojedinih web stranica što se odražava na to da sajtovi drugih korinika mogu imati sporije vreme odziva ili čak da budu nedostupni odredjeno vreme.

Najveći izazov u shared hosting platformi je obezbediti sistem stabilnim i dostupnim uprkos nepoznaciama šta se dešava na korisničkim nalozima. Preciznije, većina korisnika kao i sam provajder usluge hostinga polazi od pretpostavke da korisnici neće vršiti zloupotrebe i da imaju stručno lice koje zna da podesi web stranicu i lokaciju za upotrebu.

Kupljene teme sa predefinisanim objektima su namenjene za široku upotrebu i skraćeno vreme implementacije. S druge strane, one sa sobom nose i kod koji mora da se učita ali ne mora da se izvrši što utiče na sam odziv web stranice ali i zauzimanje resursa kao št su CPU i/ili RAM a samim tim i vreme odziva je duže što se odražava na dužinu trajanja otovrene konekcije.

Svaka kompanija koja se bavi hostingom, svoje servere kofiguriše prema poslovnoj logici preduzeća ali u svakom slučaju obuhvata snagu servera, bezbednost i softver koji je u tom trenutku dostupan. Naravno, sve će funkcionisati bez problema odredjeno vreme ali šta se dešava kada vlasnici pojedinih sajtova imaju potrebe za migracijom sa PHP4 na PHP5 ili korisnicima treba dostupnost odredjenih Apache modula na primer…? Shared hosing nema trenutni odgovor na odredjene zahteve već moraju da urade serversku nadogradnju(upgrade) kako bi odgovorili ovim upitima.
Na kraju krajeva suština je sledeća, dovoljno je imate jednog korisnika koji na svom sajtu ima problematičan kod što znači da će svi ostali korisnici trpeti i nije pitanje na kom delu jer jedno povlači drugo – velika akstivnost procesora povlači i veliku zauzetost memorije što znaci da sajt nije dostupan dok se procesi ne završe ili bar ne dovedu u stanje multitask izvršavanja.

I to nas dovodi do sledećeg, sam link može u datom trenutku da bude potpuno rasterećen ali je sam sajt nedostupan. Prema pravilu, svaki nalog ima dodjeljen mesečni saobračaj odnosno opseg protoka deljenog linka što ne garantuje pravilan rad i brz odziv vašeg web sajta.

Garancija dostupnosti sajta od 99,99% uptime nije netačna ali nije ni tačno definisana šta to podrazumeva. Recimo, vaš sajt jeste dostupan ali se teško učitava….