Grafički/korporativni dizajn

Butasbureau.nl - Graphic Design

Logo dizajn

Logo je simbol ili drugo umanjeno grafičko rešenje usvojeno od strane kompanije radi indetifikacije svojih proizvoda. Prepoznatljiv i karakterističan dizajn, stilizovano ime, univerzalni simboli imaju za zadatak identifikaciju firme.

Korporativni identitet (CI)

Korporativni identitet je kako se kompanija ili poslovanje predstavlja javnost (ciljnoj grupi). Kompanije koje su uspešne u razvoju svoj korporativnog identiteta jesu one čiji se logo, slogan i ime lako prepoznaju među korisnicima (potrošačima).

Korporativni dizajn

Korporativni dizajn je deo Koprorativnog identiteta (CI). CD je zvanična grafička definicija kompanije na svemu što predstavljaju vaše usluge, promo materijali, brošure i slično.

Butasbureau.nl - Podrska

Specifikacija usluga

Grafički dizajn

Logo

€ 150

Korporativni identitet

€ 350

Korporativni dizajn

€ 350

Napomena:

Iznos za izradu celokupnog ili pojedinačnog identiteta prikazane su kao početne vrednosti. Tačan iznos dostavljamo kroz ponudu na osnovu precizno definisanog obima posla.

Povezane usluge

Butasbureau.nl - Računovodstvene usluge

Računovodstvo

VIŠE

Butasbureau.nl - Web Design

Web dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - WordPress Expert

Prepustite
Wordpress ekspertu

VIŠE

Butasbureau.nl - .net to php

Konverzija
iz .net u php

VIŠE