Koji je maksimalni broj korisnika za shared hosting?

Broj naloga zavisi od poslovne politike kompanije koja pruža usluge hostinga. Treba uzeti u obzir da jedan korisnički nalog može imati više web prezentacija ali i čest mail saobraćaj. Shared hosting u proseku obuhvata oko 900 korisnika po fizičkom serveru.

Postizanje likvidnosti

Da bi bolje razumeli poslovnu logiku u hosting poslovanju i na koji način se donosi odluka o raspodeli resursa za krajnje korisnike, treba krenuti od postizanja likvidnosti kompanije koja želi da pruža usluge web hostinga.

S obzirom da poslujemo u Republici Srbiji uzećemo kao parametar podatke koji su svima manje – više poznati. Ukoliko kompanija specijalizovana za pružanje usluge web hostinga kreira plan poslovanja osnovne smernice mogu biti:
a. Visina bruto prihoda (plata, porezi i doprinosi) jednog zaposlenog,
b. Mesečna akontacija poreza na dobit,
c. Osnovni prateći troškovi (komunalije, prostorije, itd.),
d. Softveri i servisi koji su osnovni za rad u oblasti hostinga (npr. OS, Web Hostin Manager(WHM), itd…).

Pretpostavimo da je naša želja da otvorimo firmu za pružanje usluge hostinga. Referenciraćemo se na dva uslova – prvi je plata zaposlenog i drugi je usluga. Kao pretpostavku navešćemo da naš zaposleni radi za minimalnu naknadu što je za 2020. godinu 32.000 RSD neto, odnosno 50.000 RSD bruto. Drugi parametar je izbor jedan od 3 statička paketa koji mi mozemo da nazovemo: Početni od 3.000 RSD, Srednji od 5.000 RSD i Napredni od 9.000 RSD godišnjeg plaćanja.

U našem primeru, neophodno je samo za zaposlenog obezbediti prihod od 600.000 RSD bruto godišnje, što znači da kompanija mora da proda minimum 200 naloga(paketa) od 3.000, odnosno 67 naloga od 9.000 RSD.

Ukoliko uzmemo u obzir da jedan fizički server opslužuje u proseku oko 900 korisnika onda nije teško izvući zaključak zašto je shared hosting bottom price hosting, odnosno koje su prednosti i mane ovog koncepta.

S druge, za ozbiljno poslovanje i raspodelu fizičkih resursa servera, postoji matematička formula po kojoj se izračunava koliko korisnika može istovremeno pristupiti serveru, a to podrazumeva kalkulaciju izmedju mrežnog propusnog opseg servera i prosečnu veličinu web fajla.

Paketiranje

Paketiranje je definisanje cene usluge prema finasijskoj konstrukciji preduzeća u oblasti hostinga. Kompanije se u glavnom profilišu sa tri osnovna paketa koji su u ponudi prema krajnjim korisnicima. Zahtevi korisnika koji imaju drugačije potrebe najčešće se rešavaju definisanjem usluge koja nije javno prikazana u smislu postojećih paketa.

Paketi jesu opravdani u smislu ograničavanja resursa prema krajnjim korisnicima i godišnje naknade koju isti plaćaju. S druge strane, paketi omogućavaju preciznu rezervaciju prostora(resursa) koja se vrši prilikom plaćanja, a ujedno vrše maksimlanu eksploataciju resursa jednog servera i prateće infrastruktire.

Podrška i odricanje od odgovornosti

Svaka roba ima svog kupca. Raziličiti su motivi zakupa bottom price hostinga ali odgovornost nije podeljena. Svaka kompanija koja pruža usluge shared hostinga ima podršku korisnicima ali to ne znači da zakupac može sve probleme da reši sa pomenutom službom.

Korisniščka podrška je obavezna da sistem održava do novoa zakupljenog naloga, dok sve operacije na pomenutom nivou potpadaju pod nadležnost zakupca. Zaposleni koji rade u službi za korisnike nemaju mogućnosti da isprate korisnike u upitima koji su vezani za nalog kao što su npr., ažuriranje, kontrola i čišćenje baze, ispravnosti koda web stranice, opsluživanje e-commerce servisa, kompatibilnost PHPa, itd… Jednostavno, to je mnogo radnih sati i cena ne predvidja ovu vrstu suluge.

Zaključak je da se vrši višestuka eksploatacija celokupne fizičke infrastrukture kako bi se obezbedila što niža cena usluge. Iz toga sledi da je prosek oko 900 korisnika po fizičkom serveru, obično se taj broj kreće više ali vrlo retko niže.

Model shared hostinga nije predvidjen za ozbiljnije poslovanje, najmanje iz dva razloga – bezbednost i deljeni resursi.

Da li vaše potrebe imaju luksuz povlačenja odredjenog rizika, to ne može sagledati niko osim Vas. Shared hoting je rešenje gde u teoriji jedan korisnik ne utiče na drugog ali je u praksi drugačije upravo zbog velikog broja korisnika sa različitim novoom razumevanja materije i višestukih negativnih okolnosti koje ne moraju biti direktno vezane za vaš nalog.

Shared hosting je jeftin način da vaš sajt bude vidljiv na internetu, dok je korporativni hosting balans izmedju snage, bezbednosti, dostupnosti i podrške.

Možete imati veoma efikasan web sajt, medjutim najveći problem shared hostinga je što uvek postoji rizik da jedan od x korisnika pokrene skript koji će učiniti da vaš sajt bude teško dostupan. Naravno, pokretanje problematičnog skripta ne ugrožava samo vaš, već sve naloge na fizičkom serveru. Suština je da u takvim slučajevima ne možete ništa da uradite.

Druga vrsta problema je što u pomenutim ili sličnim situacijama tehnička podrška ne može da vam pomogne jer njihova nadležnost nije na nivou naloga.