Web dizajn

Butasbureau.nl - Web Design

Definisanje ciljeva

Ciljevi i zadaci definisani u početku rada na projektu pružaju buduće odluke koje obuhvataju stukturu sajta, nazive osnovnih kategorija u navigacionim barovima i vizuelnog identiteta.

Opseg projekta

Opseg projekta (Project scope) je deo projekta kojim utvrdjujemo i dokumentujemo listu stranica i njihovih karakteristika, zatim funkcija, zadataka, rokova i cene izrade Web dizajna (sajta).

Arhitektura sajta

Arhitektura Web sajta obuhvata mapu sajta i okvire stranica po dubini prezentacije. Mapa sajta je ujedno i potvrda da su sve predvidjene ključne strane zaista i obuhvaćene projektom.

Vizuelni dizajn

Kada je blueprint (dizajn plan ili drugi tehnički crtež) sajta definisan, pristupa se vizuelnom stilizovanju strana. Vizuleni stil je najčešće usmeren ka prethodno utvrdjenom identitetu/brendu korporacije, firme ili pojedinca.

Razvoj Web sajta

Odobravanjem dizajna, razvojem novog ili redizajnom starog sadržaja, kreiramo i implementiramo foto, video i tekstualne ilustracije, podcast, prezentacije slajdova i drugog medijskog saržaja kroz Custom, Hybrid ili Open Source CMS.

Testiranje sajta

Beta testiranje obuhvata pristup razvojom serveru na kome se web sajt nalazi u završnoj fazi pred opštu primenu. Test faza predvidja proveru funkcilnanosti sajta, brzinu odziva stranica, jednostavnost u manipulaciji od strane korisnika i proveru svega primenjenog.

Objavljivanje sajta

Nakon pokretanja (objavljivanja) novog ili redizaniranog sajta, projektni proces zahteva povratne informacije od strane korisnika o funkcinalnosti sajta i njegovih pratećih procesa. Izmene i dopune su sastavni deo unapredjenja Web prezentacije i dvosmernog prilagodjavanja sadržaja.

Održavanje Web sajta

Web sajt je "živ" entitet i zahteva redovno održavanje bez obzira o kojoj vrsti Content Management Sistema se radi. Izmene i dopune poslovnih procesa, kao i nove strategije u poslovanju uz odredjivanje novih poslovnih ciljeva prati usvajanje i primena novih servisa Web stranice.

Projektni izveštaj

Projektni izveštaj sadrži: Rezime projekta, Ciljeve projekta, Targetiranje ciljne grupe, Poruke korisnicima, Analizu konkurencije.

Butasbureau.nl - Podrska

Specifikacija usluga

*Web dizajn

*E-commerce

Outsourceing

Open Source CMS

€ 250

€ 6

€ 45/radni sat

Hybrid CMS

€ 250

€ 6

€ 45/radni sat

Custom CMS

€ 250

€ 40/radni sat

€ 45/radni sat

Napomena:

E-Commerce strana podrazumeva obradu i optimizaciju ilustracija proizvoda, optimizaciju Web stane, definisanje varijabilnog ili fiksnog proizvoda, definisanje i unos svih pratećih atributa.

Izrada E-commerce strana i pozicioniranje ilustracija sa pratećim atributima ne obuhvata implementaciju Payment sistema (plaćanje preko interneta).

Web dizajn podrazumeva izradu mockup dokumenta od strane školovanog lica za poslove prezentacionih Internet rešenja. Ukupan iznos za plaćanje definise se na osnovu ukupnog broja strana i kompleksnosti za primenu dizajna u implementaciji.

Povezane usluge

Butasbureau.nl - Računovodstvene usluge

Računovodstvo

VIŠE

Butasbureau.nl - Graphic Design

Grafički dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - WordPress Expert

Prepustite
Wordpress ekspertu

VIŠE

Butasbureau.nl - .net to php

Konverzija
iz .net u php

VIŠE