DEEC osmišljava i integriše sistemska rešenja u malim i srednjim preduzećima, izradjujemo i implementiramo namenske softvere
u skladu sa zahtevima klijenata. Takodje, podržavamo i učestvujemo u delimičnom angažovanjiu prema zahtevima naših individulnih ili korporativnih korisnika…


  • PAKETI KORISNIKA  • PORTFOLIO KOMPANIJE  • Poslovanje +gradskibiro.rs

Podrška timu gradskibiro.rs u povezivanju sa izdavačima udžbenika i maloprodajnim distributivim centrima po sistemu klastera. Pomoć u upravljanju projektima reciklaže školskog materijala. Definisanje strategije zadržavanja starih kupaca i usmeravanje ka novim. Osmišljavanje marketing kampanje i podizanje prodaje. Rad na vidljivosti brenda i prepoznatljivost kod poslovnih i individualnih korisnika.

Besplatatne usluge POSLOVANJE + paketa bez ogranicenja prostora na nasim serverima.


  • Stand By


gradskibiro.co.rs


  • Poslovanje +

cityexpress.rs

Komapnija za dostavu posiljaka City Express osnovna je 2002. Godine u Srbiji a od 2007, godine prelazi u vlašnistvo Austrijske pošte – divizija za pakete i logistiku. City Express poseduje snažnu infrastrukturu i flotu od 340 vozila različitog transportnog kapaciteta za opsluživanje 16 centara na teritoriji Republike Srbije.

Dutch East-European Company (DEEC), Kompaniji City Express – Srbija puža usluge POSLOVANJE + paketa što obuhvata Hosting paket i protok podataka prilagodjen poslovanju kompanije City Express. DEEC je obezbedio funkcionisanje osnovnih alata za poslovanje kompanije što podrazumeva logisticki softver za praćenje paketa od strane klijenata. Web Dizajn je rađen prema uputstvima menadžmenta kompanije City Express koji se indentifikuje i lako prepoznaje među kompanijama koje su takodje u vlasništvu Autrijske pošte – City Express – Crna Gora, 24 VIP Logistic Service – Bosna i Hercegovina, Overseas Express – Hrvatska, Trans-O-Flex – Mađarska i Parcel Service – Poljska.

DEEC kompaniji City Express – Srbija obezbeđuje servise za poslovanje preko interneta i podršku u radu 24/7 uz High availability Up Time 99,99%.


  • Poslovanje +

triptease.me

Podršku koncipiramo na pružanju usluga POSLOVANJE + paketa uz kontinurani razvoj preduzeća triptease.me. Pružili smo početnu saradnju sa hotelima, hostelima, aprtmanima i objektima od turistickog značaja. Vršimo prezentaciju brenda kod partnerskih firmi istih delatnosti.

Web portalu triptease.me ustupamo resurse za kompletnu produkciju televizijskih emisija i autorskih fotografija uz neograniceni kapacitet cloud servera za skladištenje i razmenu video, foto i tekstualnog materijala/sadržaja.


  • Web Prezentacija
  • Konsalting


nordex.rs

Kompanija Nordex pruža usluge logistike, carinjenja, skladištenja i transporta robe. Pored impresivne infrastrukture, poseduje i flotu koja obavlja trasnport sve vrste robe ka svim destinacijama u Republici Srbiji. Okrenuta ka domaćem tržistu proširili su saradnju sa drugim autoprevoznicima što omogućava povećanje vozila u skladu sa potrebama klijenata.

Saradjivali smo u osnovnim konsultacijama o vidljivosti kompanije Nordex prema korisnicima i kompanijama. Savetovali smo u vezi prezentacije usluga i pozicioniranje na tržistu.

Pomogli smo oko definisanja sadržaja i izrade web prezentacije, uskladjivanju objekata na portalu u skladu sa potrebama kompanije. Postavili smo web stranu na hosting paket po instrukcijama kompanije Nordex.


  • Web Hosting
  • Cloud Servis

alienmetalworks.com

Sarađujemo u oblasti pružanja informacija o namenskoj prizvodnji i povezivanju sa preduzećima sličnih delatnosti.

Ustupili smo na korišćenje hosting paket u sakladu sa potrebama preduzeća AlienMetalworks uz ogranicen prostor na Cloud serveru za skaldištenje i razmenu projekata između matične kuće i različitih proizvodnih pogona.

butasbureau.nl - Oost-europese bedrijvën