Prepustite WordPress ekspertu

Butasbureau.nl - WordPress Expert

WordPress hosting

Installation up-to-date, instalacija WordPress platforme, redovno WP ažuriranje, kontrola kompatibilnosti sa servisima.

Konfigurisanje WP platforme

Početna konfiguracija WordPress platforme, definisanje interfejsa, podešavanje blog strane.

Plug-in servisi

Instalacija servisa, Plug-in ažuriranje, kontrola kompatibilnosti sa verzijom WordPress-a.

Web Shop

Definisanje kategorija proizvoda, Search Engine Optimizacija proizvoda, kreiranje i pozicioniranje ilustracija, rad sa varijabilnim proizvodima, generisanje cena, popusta i akcija.

On-line Payment Sistem

Integracija sistema za On-line plaćanje, komunikacija sa matičnom bankom, test transkacije, dizjaniranje shop forme prema instrukcijama banke.

Butasbureau.nl - Podrska

Napomena:

* AS IS - podrazumeva transfer WordPress platforme (sajta) i prateće baze podataka bez promene funkcinalnosti i/ili dizajna.

Povezane usluge

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - SEO

Optimizacija
Web sajta (SEO)

VIŠE

Butasbureau.nl - software inženjering

Softverski
inženjering

VIŠE

Butasbureau.nl - Web Design

Web dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Graphic Design

Grafički dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE