Konverzija iz .NET u PHP

Butasbureau.nl - .net to php

Konverzija Front-end Web prezentacije

Avoid worst case scenario, On-Line/Off-Line kloniranje Web prezentacije, redudantni On-Line/Off line clone proces backup, avoid data lost proces, real time data backup.

Konverzija iz MSSQL u MySQL

Ekstrakcija podataka (any to MySQL DB), transfer podataka, usklađivanje _db procedura.

Ustupanje procedura za konverziju i transfer

Upravljanje rekordima i potpuna kontrola nad servisima.

Butasbureau.nl - Podrska

Napomena:

Sve aktivnosti konverzije podataka naplaćuju se prema radnom satu.

Povezane usluge

Korporativni
Hosting

VIŠE

Butasbureau.nl - WordPress Expert

Prepustite
Wordpress ekspertu

VIŠE

Butasbureau.nl - software inženjering

Softverski
inženjering

VIŠE

Butasbureau.nl - Web Design

Web dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Graphic Design

Grafički dizajn

VIŠE

Butasbureau.nl - Foto servis

Foto servis

VIŠE