AUTOMATIZOVANO UPRAVLJANJE POSLOVANJEM


Softversko-Inženjerski tim kompanije DEEC pruža usluge izrade specijalizovanih informacionih sistema kojima se modeluju i automatizuju poslovni procesi u kompaniji.

programming 01

DEEC se bavi rešavanjem problema kao sto su: upravljanje i kontrola resursa, problemi komunikacije, dokument i task menadžmenta, itd,. Takođe, kompanija DEEC pruža usluge osmišljavanja, izrade i implementacije sistema koji su u potpunosti prilagođeni potrebama klijenata i specifičnostima konkretnog poslovanja. Softver je prilagođen potrebama krajnjih korisnika i modeluje/automatizuje rešenja iz prakse koja je ustanovljena u firmi.

DEEC tim Izrađuje tzv. SPA(Single Page Applications), web klijentske aplikacije korišćenjem savremenih HTML+JS frejmvorka(npr. AngularJS 1.x, Angular 2.x+, Vue.js, React, JavaScript ES 6, TypeScript). Takođe, radimo desktop/kiosk aplikacije bazirane na JavaFx 8 desktop toolkitu. Izrađujemo Android aplikacije, bilo native, bilo korišćenjem HTML based frejmvorka kao što su Apache Cordova ili Ionic.

DEEC pruža rešenja back-end infrastrukture korišćenjem platforme bazirane na Java ekosistemu i Java EE tehnologiji.


DEEC projektuje, instalira i održava storage kapacitete bazirane na relacionim bazama podataka(RDBMS) kao sto su Oracle RDBMS, PostgreSQL ili MySql. Korišćenje ne-relacionih baza(NoSql) po potrebi.

Softverski tim ima iskustva u izradi informacionih sistema za upravljanje, kontrolu i obaveštavanje u oblasti SmartCity(Smart Street Lighting) domena. Kreiranje mreže smart nodova, njihovo praćenje, analiza eventova sa senzora i daljinska aktivacija. Takođe, imamo iskustva u radu na informacionim sistema za upravljanje, kontrolu i obaveštavanje u oblasti e-Bankinga.

Kreiranje mreze trgovaca, terminala, definisanje finansiskih proizvoda. Integracija sa klijentskim uređajima(POS terminali, ATM-ovi) sa jedne strane i remote servisima banaka ili procesora sa druge strane.

Softverski tim poseduje iskustvo u izradi informacionih sistema za upravljanje, kontrolu i obaveštavanje u oblasti kreiranja kiosk sistema za pružanje bankarskih usluga(plaćanje računa, međuračunski transferi, menjačnica/konverzija i sl.), obuhvatamo rad na kiosk sistema za prodaju i rezervaciju karata.


butasbureau.nl - Oost-europese bedrijvën