Čime se Bavimo u Istočno Evropskoj Kompaniji


Kreiranje i Podizanje Brenda

Definisanjem dobrog poslovnog brenda obezbeđujemo trajan odnos između kompanija sa kojima sarađujemo i njihovih korisnika. “Strong Brand” politikom omogućavamo prepoznavanje na tržistu, stalan rast vrednosti kompanije i poverenje poslovnih partnera.

Kreiranje kvalitetnog poslovnog imena omogućava defirencijaciju od ostalih konkurentskih naziva na tržistu i dovodi do prepoznavanja kvaliteta i pouzdanosti u poslovima koji kompanija nudi.


Web Rešenja

Kvalitetna poslovna prezentacija podrazumeva prepoznatljivo rešenje u web dizjanu, sveobuhvatnu pripremu web identiteta izradom korporativnih filmova, fotografija i tekstualnog sadržaja.  Definisemo poslovanje kompanije i prezentujemo kroz logičke celine namenjene krajnjim korisnicima.

Usaglašavamo i određujemo standarde web sadržaja u procesu izrade, njihovo arhiviranje, korišćenje i dopunjavanje za dalju upotrebu.

Logistička Povezanost

Dobro razvijena mreža sličnih delatnosti dovodi do povećanja produktivnosti, bržu primenu inovacija i novih informacija u poslovanju. Povezivanje jedinstvenih konkurentskih prednosti u klastere omogućava prednosti na tržistu u odnosu na konkurenciju.

Kompanijama i pojedincima omogućavamo povezivanje u klastere i pruzamo rešenja zajedničkog pristupa tržistu uz definisanje zajedničkih ciljeva i ostvarivanje benefita.

Strategije Lojalnosti

Customer Loyality Program kreiramo za svaki korporativni ili individulani brend pojedinačno u svim delatnostima maloprodaje ili usluga. Potsticanjem i ukljucivanjem korisnika u vaš posao, CL programom možete da povećavate profitabilnost i diferencijaciju od sličnih kompanija na tržistu.

Posvećenost korisnika vašem individulanom ili korporativnom brendu daje vašem poslovanju superiornu vrednost i jedinstvenu poziciju na tržistu.

Web Odnosi s Javnošću

Pristupom objavljivanja korporativnog sadržaja kroz web i medije sa kojima sarađujemo, omogućavamo širenje informacija o poslovima koje planirate ili vodite i na taj način uspostavljamo i održavamo vezu između kompanije i vaše ciljne grupe.

Cilj web odnosa s javnoscu je informisati zaposlene, javnost, investitore, potencijalne i sadasnje klijente o aktivnostima rukovodstva i kompanije koju predstavljamo.


Upravljanje Projektima

Metodički pristup i vođenje projektnih procesa individualnog ili korporativnog poslovanja od početka do kraja. Definišemo ciljeve, vremensko trajanje projekta i kako će oni biti postignuti uz kontrolu kvaliteta postignutih ciljeva koji moraju da zadovolje nametnute standarde.

Upravljanje projektima podrazumeva izradu plana projekta, utvrđivanje budžeta, indentifikovanje zadataka i resursa, ciljeve i rokove za zavrsetak projekta.

Poslovanje +

Poslovna podrska individualcima, kompanijama i malim i srednjim preduzecima u poslovnim resenjima –  Dedicated hosting service, web hosting, cloud hosting  i ostalih internet servisa prilagodjenim potrebama svakog klijenta pojedinacno.

Kreiranje poslovnog identiteta kroz resenja grafickog dizajna – web dizajn, korporativni materijal, promo materijali, brendiranje.

butasbureau.nl - Oost-europese bedrijvën